24 Φεβ

καθαρά Δευτέρα

Η καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη  ΣΣΕ κανονισμού εργασίας της επιχείρησης απο επιχειρισιακή συνήθεια και έθιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιχείρηση παραμένει κλειστή. ΟΙ μισθωτοί που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή, αν είναι ημερομίσθιοι , οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς άλλη προσαύξηση , αν αμοίβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν καμμία άλλη αμοιβή  πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δε  θα έχουν καμμία μείωση του μισθού τους ,ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους.