16 Μαρ

ΕΣΠΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Ξεκινάει σήμερα στις 16 Μαρτίου το πρόγραμμα επιχορήγησης των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων -τροφοδοσίας για εκδηλώσεις - εστίασης ψυχαγωγίας - γυμναστηρίων και σχολών χορού. ο προυπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατομ΄. ευρώ και πιο συγκεκριμένα : 46 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και  4 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων.του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ηλεκτρονική επισύναψη ελάχιστων δικαιολογητικών υποβολής.

Ημερομηνία λήξης υποβολής είναι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.